1. Internet Marketing - Oglaavanje

  Internet Marketing - Oglaavanje

  Oglaavanjem do bolje prodaje. Neka svijet ?uje za Vas. Google Ad Words & Facebook oglaavanj... Opširnije
 2. Izrada Internet Stranica

  Izrada Internet Stranica

  Internet stranica je ogledalo Vae tvrtke. Kvalitetnom stranicom poboljajte svoje poslovanje. &... Opširnije
 3. Grafi?ka priprema i dizajn

  Grafi?ka priprema i dizajn

  Izrada grafi?kih priprema i dizajna za sve vrste tiskanih i digitalnih formata. Leci, vizitke, pl... Opširnije
 4. Izrada Korporativnog Identiteta

  Izrada Korporativnog Identiteta

  Stvaramo korporativni izgled tvrtke i proizvoda. Imate tvrtku ali nemate grafi?ki indetitet tvrtk... Opširnije
 5. Izrada Facebook Stranica

  Izrada Facebook Stranica

  Proirite svoje poslovanje i po?nite zara?ivati ve? danas. Facebook u Hrvatskoj trenutno broji 1.... Opširnije
Posebna ponuda
Newsletter

Članci

Izrada Facebook Stranica

izrada-facebook-stranica

Proirite svoje poslovanje i po?nite zara?ivati ve? danas.

Facebook u Hrvatskoj trenutno broji 1.505,320 ?lanova. Sve ve?e tvrtke u Hrvatskoj su prele na Facebook, jer im nudi mnogo bolji na?inprezentiranja proizvoda i usluga za iroke mase.

 

 

 

 

Izradite Facebook stranicu i promovirajte se na nov i efikasan na?in.

 

 • Facebook je san za svakog tko eli kvalitetno i jeftino prezentirati svoje proizvode i usluge irokoj masi potencijalih klijenata.
 • Facebook radi na principu da to vie imate fanova, to vie ?ete ih i imati, jer se Vae objave objavljuju na njihovim zidovima, koje vide nmjihovi prijatelji, koji opet Vas mogu preporu?iti svojim prijateljima i tako ukrug.
 • Prednost Facebooka to Vas nakon odre?enog broja ?lanova, sami preporu?uju dalje ili to vide njihovi blinji tako da Vas prakti?ki sami reklamiraju.
 • Sve ve?e tvrtke shvatile su da nije dovoljna internet stranica, da bi ste dotakli to ire podru?je ljudi, pa tako i naa tvrtka ima Facebook stranicu, koja nam uvelike pomae u naem poslovanju i irenju naih proizvoda i usluga putem te drutvene mree.

Facebook drutvena mrea, nudi mogu?nosti preporuke, i pregleda Vaih usluga koje internet stranica nikada ne?e mo?i imati na taj na?in. Tako?er to imati vie Facebook ?lanova, Vaa tvrtka je na boljem glasu a sukladno time dopirete do ve?eg broja ljudi koji svakim danom postaje sve ve?i i ve?i

Zadnji web radovi
Zadnji Facebook Radovi
Zadnji radovi - Ostalo
Top